Συμβουλευτική Γονέων

ΣΗ Συμβουλευτική Γονέων μέσα από την υποστήριξη των γονιών στοχεύει να βοηθήσει το παιδί που δυσκολεύεται, τους γονείς στην επιτέλεση του γονεϊκού τους ρόλου αλλά και την οικογένεια ως σύνολο. Η Συμβουλευτική γονέων βασίζεται στην αρχή που υποστηρίζει ότι αλλαγές στη συμπεριφορά των γονιών οδηγούν σε αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού.

Οι γονείς και ο ψυχολόγος συνεργάζονται για να εντοπίσουν και να ορίσουν το πρόβλημα και να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του, κατάλληλους για το συγκεκριμένο παιδί και για τους συγκεκριμένους γονείς.

Με την εξειδικευμένη βοήθεια του ψυχολόγου οι γονείς:

 • Διαχειρίζονται τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές του παιδιού που δυσκολεύουν την καθημερινότητα τους
 • Μαθαίνουν νέες στρατηγικές και δεξιότητες που στοχεύουν στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος
 • Θέτουν λειτουργικά όρια και κανόνες
 • Μειώνουν το άγχος τους και την τάση για αυτομομφή σχετικά με το γονεϊκό τους ρόλο
 • Εντοπίζουν ποιες δικές τους πρακτικές δεν είναι αποδοτικές για το συγκεκριμένο παιδί
 • Ανακτούν την αυτοπεποίθηση τους ως γονείς
 • Μαθαίνουν πιο λειτουργικούς τρόπους προσέγγισης του παιδιού και της δυσκολίας του
 • Αναγνωρίζουν και διορθώνουν τυχόν δυσλειτουργικά πιστεύω/ απαιτήσεις από το παιδί
 • Μαθαίνουν νέες τεχνικές αντιμετώπισης των δυσκολιών
 • Αυξάνουν την ποιότητα της επικοινωνίας τους, τόσο με το παιδί όσο και μεταξύ τους
 • Αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου παιδιού
 • Ενδυναμώνουν τη σχέση τους ως ζευγάρι, ώστε να είναι οι ίδιοι πιο ευτυχισμένοι και άρα πιο λειτουργικοί ως γονείς
 • Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του παιδιού, των ίδιων και του συνόλου της οικογένειας

Συμβουλευτική Γονέων